ВиК София – циркулационна мрежа за топла вода

От разпределителните мрежи на ВиК София за топла вода през някои часове от денонощието се черпи съвсем малко вода. В много сгради след 1 часа през нощта до 4—5 часа сутринта изобщо не се черпи вода. В такъв случай водата в мрежата изстива и при нужда от топла вода изстиналата вода трябва да се изпусне. По такъв начин освен загубите на вода се губи време, което в зависимост от вида на сградата не винаги е допустимо — например в болнични заведения, хотели, жилищни сгради и др. с отварянето на водочерпните кранове веднага трябва да потече топла вода.

В такива случаи освен разпределителната мрежа за топла вода се предвижда и циркулационна мрежа, така че, когато разходът на топла вода е минимален или няма никакъв разход, температурата на водата в мрежата се поддържа постоянна. При непрекъснат разход на топла вода (например душове в промишлени предприятия) циркулационна вик мрежа не се предвижда.
Постоянна температура в мрежата на ВиК София се поддържа по следния начин.
С отдалечаване на водата от бойлера температурата й спада, а относителното й тегло се увеличава. При това положение относителното тегло на водата във вертикалните циркулационни клонове е по-голямо от относителното тегло на водата във вертикалните разпределителни клонове. В резултат на това водата започва да се движи по обратните циркулационни клонове към бойлера, където циркулационният клон е свързан с тръбата за студена вода. Този кръгооборот на водата няма нищо общо с водния напор в мрежата.
Топлата вода, като се движи от бойлера към краищата на клоновете, покрива загубите на топлина по тръбните участъци. При това между притока на топлина и загубите на топлина за всеки тръбен участък настъпва равновесие, като в отделните точки на мрежата температурата на водата (когато няма разход на вода) се запазва постоянна. При разход на вода температурата на водата в тръбните участъци се увеличава съответно. Можеме да дадем пример за циркулационна вик мрежа при долно разпределение на мрежата за топла вода. За да се избегне събирането на въздух във вертикалните циркулационни клонове, те започват от най-високите точки на клона. Такова решение спомага за по-лесното движение надолу на водата с по-голямо относително тегло за цялата мрежа на ВиК София.

Публикувано в ВиК София с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар