Отпушване на канали и канализация в имота

Диаметрите на тръбните участъци от вътрешно дворна канализация на мрежата се оразмеряват (както при уличната канализационна мрежа) или при малки водни количества се приемат минимални диаметри 150 мм и по изключение 125 мм (в зависимост от отводняваната площ).
Наклоните на дворните канални участъци не трябва да бъдат по-малки от 0,01 за тръбни участъци с диаметри 125 мм и 0,008 — за тръби с диаметри 150 мм. Наклоните на тръбните участъци с по-големи диаметри се изчисляват, като се взема пред вид минималната скорост (както при уличната мрежа).

Максималните наклони независимо от диаметъра на каналния участък се приемат 0,15.
Ревизионни шахти за продухване и отпушване на канали се предвиждат при променяне посоката на каналните участъци, наклона, диаметъра, при скоковете, разклоненията, по правите тръбни участъци през 35, 40 и 50 метра съответно за тръбни участъци с диаметри 125, 150 и 200—300 мм. Тези съоръжения са много необходими и наложителни за правилната експлоатация на каналната система.

Ревизионна шахта, както за отпушване на канали така и за инспекция, се предвижда и на дворното или сградното канализационно отклонение на разстояние 1 —1,5 м от регулационната линия на имота. За отвеждане на дъждовните води от дворовете, както и за отвеждане на отпадъчните води при тяхното изливане в мрежата се употребяват дворни сифони или дворни оттоци на които се монтират решетки за задържане на отпадъци, които попадайки в канализацията могат да я запушат. Те се изработват обикновено от каменина или бетон с диаметър 250—300 мм ( дворен отток със сифон се произвеждат у нас в различни предприятия и малки фабрики) и се разполагат на максимално разстояние 30—40 м съобразно с наклоните на дворните площи и по възможност по-далече от сградите.

Тези отточни шахти се изграждат като в тях се оставя утайник, който да задържа пясъка и калта които попаднат вътре. Тези шахти е необходимо да се почистват поне два пъти годишно – през пролетта и есента. За отвеждане на отпадъчните води от дворните мивки под тях се предвижда сифон с решетка и отводнителен канал и ревизионен отвор за инструмента при отпушване на канали.

Публикувано в Отпушване на канали. Постоянна връзка.

Вашият коментар