Канализация – шахти

изграждане на шахтаСнегоприемни шахти.
Снегоприемните шахти се прилагат както при разделната, така и при смесената канализационна система. И в двата случая сипването на снега става в мрежата на отпадъчните води. За улици с голямо движение се налага при силен снеговалеж снегът да бъде бързо отстранен. Превозването му извън населеното място е скъпо. Тъй като температурата на каналната вода рядко пада под 10° С, тя може да послужи за разтопяването на снега. При по-малки количества сняг могат да бъдат използувани обикновените ревизионни шахти върху събиратели или подсъбиратели, като се остави специален изход за отпушване на канали и ревизиране. При по-големи количества обаче се налага да се построят за целта специални шахти.
Опитно е установено за най-изгодно снегоприемните шахти да са на отстояние една от друга на 500 до 1000 м. Те не трябва да бъдат по-близо от 400 до 500 м от помпена или пречиствателна станция, за да има достатъчно време снегът да се разтопи, докато стигне до тях.

Улични (дъждоприемни) утоци.
Уличните утоци служат да приемат и отведат до уличните канали при смесената канална система и до тези за дъждовната вода при разделната система атмосферните води, паднали върху покриви, дворове, улици, площади и пр. и непопити от почвата. Обикновено те се предвиждат на уличните кръстовища, както и на известни междинни разстояния между тези кръстовища с оглед протичащата по уличните риголи вода да се поема по-често от тях, за да не пречи на уличното движение. Разстоянието между два улични утока е такова, че щом се насъберат в риголата 5 л/сек вода, тя да може да се поеме от утока. Според това, как са настлани улиците /асфалтирани, павирани или шосирани/, ще получим различни резултати. При уличните кръстовища утокът се поставя не точно на ъгъла, а малко странично, за да не бъде повреждан от транспортните средства. В такива случаи и при отпушване на канали няма да се пречи на движението.

Пример. При 110 л/сек паднало водно количество на хектар площ:
1. При павирани улици с паваж с незапълнени фуги /ф = 0,60/ ще се оттекат 110. 0,60 = 66 л/сек/ха.
Към това оттичащо се водно количество от самата улична площ прибавяме още 40 л/сек/ха, които прииждат от покривите и дворищата, тъй като обикновено не за всички постройки дъждовните водосточни тръби са присъединени към канала; също не всички дворища имат дворни сифони, за да отвеждат в канализацията падналата вода. Следователно приемаме, че от хектар улична площ ще се оттича определено количество. Следователно при по-големи широчини ще се получи по-малко разстояние между уличните утоци и обратно.
2. При шосирани улици /ф = 0,45/ или от хектар площ ще се оттекат 110.0,45 = 49,5 л/сек. Прибавяме 30,6 л/сек/ха за води, идващи от стрехи и дворища, или от хектар улична площ ще се оттичат 49,5 + 30,5 = 80 л/сек/ха.
Утоците обикновено се правят кръгли от каменина, бетон, стоманобетон (по изключение от чугун или тухли). Те се правят фабрично на части, които се монтират след това на място.
В долната част на утока обикновено се поставя ламаринена кофа, в която се задържат падналите през решетката твърди предмети /камъни и др./ и тежки утайки, които биха могли да задръстят канализацията, която трябва да се извади в случай, че се налага отпушване на канали в София или почистване. При асфалтирани улици, където няма опасност от падането в утоците на подобни груби предмети, се правят и утоци без кофа с оттичане направо на водата, като отточната тръба започва малко над дъното.
За да не влизат в утока по-едри материали, върху него се поставя чугунена решетка. Теглото на комплектувана решетка с рамката е 78 кг.
Утокът се свързва с уличната канализационна мрежа с каменинови или бетонни тръби с Ф 150 мм, по изключение с Ф 200 мм.

Публикувано в ВиК София с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар