Отпушване на канали и канални води

помпено съоръжениеПри изграждане на по-големи обществени сгради често пъти се налага котелното помещение или  други помещения за отпушване на канали да се разполагат по-дълбоко — във втори сутерен.  Отпадъчните води от такива помещения не винаги могат самотечно да се оттичат в уличната  канализация, тъй като те са по-ниско от нея. В подобни случаи се налага отпадъчните води от  ниско разположените помещения да се събират в резервоар в самото помещение (ако водите са  сравнително чисти) или вън от него, когато са замърсени. Каналните води се изкачват чрез  специални канализационни помпи. По-добре е те да бъдат потопени във водата (с вертикална ос). В  противен случай трябва да се предвижда на смукателя обратна клапа, която обаче при замърсена  вода трудно уплътнява. По-добре е да се употреби помпа под нивото на водата вън от резервоара.  На края на смукателната тръба не се предвижда решетка.

Смукателните и напорните тръби са стоманени или чугунени. Помпата може да се включва ръчно или  автоматично. В първия случай обемът на резервоара се определя с оглед да събира 6-часовото  количество канални води, а във втория — с оглед помпата да се включва от 4 до 6 пъти, т. е.  обемът на резервоара e съобразeн с конкретните условия и изисквания.
Резервоарите се изработват от бетон, стоманобетон, стоманена ламарина, тухли (както и  съоръженията за отпушване на канали). Те трябва да имат добра хидроизолация и вентилационни  тръби (особено когато водата съдържа гниещи органически материи). В такива случаи е по-добре  обемът на резервоара да се сведе до минимум, за да се намали застояването и гниенето.
Когато водата съдържа твърди отпадъци и има опасност за работата на помпата, преди резервоара  се предвижда решетка с отвори от 2 до 5 см.

Помпеното помещение при замърсени води трябва по възможност да се изолира от другите помещения.
Когато водното количество не е голямо, вместо помпа с резервоар може да се употреби пневматична  инсталация. Тя се състои от металически резервоар с водовливна тръба и напорна тръба, тръба за  нагнетяване на въздух, отвор за отпушване на канали, ревизия и почистване, и автомат (с плувак)  за включване на компресора. Водовливната и напорната тръба са снабдени с по една обратна клапа.
При напълване на резервоара с вода с помощта на плувак компресорът се включва в действие, като  водата се изтласква през напорната тръба. При това положение обратната клапа на водовливната  тръба се затваря, за да не се връща водата. При спадане на водното ниво чрез плувака  компресорът се изключва, като обратната клапа на напорната тръба се затваря, за да не се връща  изтласканата вода обратно.

Публикувано в ВиК София с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар