Видове канализации и основни елементи на канализацията и отпушване на канали

канализационна системаКанализацията бива: Сградна, дворна, презквартална и улична.

Обслужването и подръжката на сградната и дворната канализация е изцяло за сметка на собствениците на имотите в т.ч. отпушване на канали и ремонт на каналите. Презкварталната и уличната се поддържа и обслужва от Вик дружествата за населеното място. В числото на задълженията и влизат – отпушване на каналите и канализацията, а също техният ремонт, както и изграждането на нова канализационна мрежа.

Сградната канализация обхваща устройството на приборите – мивки,тоалетни, писоари, вани, сифони и др., и вътрешна сградна или вътрешната цехова канализационна мрежа, през която отпадъчните води се отвеждат вън от сградата, като на тръбните участъци се поставят ревизионни отвори за отпушването на каналите при нужда.

Дворната канализация е канализацията в границите на отделните сгради и дворове и ги отвежда до уличната канализационна мрежа.

Уличната канализация приема каналните води от отделните парцели, респективно квартали, и ги отвежда извън населеното място до пречиствателната станция /ако такава е необходимо/ или направо в приемателя. По трасето на канализацията се изграждат ревизионни шахти с цел почистване и отпушване на канали и тяхната инспекция. Ако търсите частна фирма, която да поддържа вашата сградна, дворна или улична канализация, както и бърза реакция при аварии се обърнете към www.kanalmaistor.com

Уличните канали биват: главен събирател /колектор/, събиратели /подколекторни канали/ и улична мрежа, състояща се от първостепенни, второстепенни, третостепенни и други канали

Събирателите събират водите от уличната мрежа на отделните канализационни райони и ги вливат в главния събирател, който от своя страна ги отвежда извън населеното място към пречиствателната станция или към приемателя.

Канализационната мрежа трябва да бъде навсякъде лесно достъпна за ревизиране и отпушване. За целта на мястото, където се съединяват два или повече канали, на всички чупки хоризонтални и вертикални, както и на определени разстояния с оглед на големината на профила на каналите се предвиждат контролни или ревизионни шахти. При много стръмен терен се предвиждат каскадни шахти шахти с пад/ за намаляване на голямата скорост. Каскадните шахти се ползват и за отпушване на канали и почистване на канализационната мрежа. В недалечното минало във върховите участъци и в участъците с недостатъчен наклон се предвиждат промивни шахти за промиване и отпушване на канали и канализация.

За поемане на дъждовните води в каналната мрежа, до бордюра на тротоара се предвиждат дъждоприемни оттоци свързани чрез канали към уличната мрежа /които също подлежат на отпушване и почистване/, а за облекчаване на събирателите при смесената система на подходящи места се предвиждат дъждопреливници. Също за облекчаване на колекторите при благоприятни условия могат да се проектират и задържателни резервоари. За да се предпази канализацията от претоварване с големи количества дъждовни води, стичащи се от територии извън населеното място, проектират се охранителни канали, които отвеждат тези води по най-къс път до близки канали на реки /ако такива преминават през населеното място/ или до приемаеля. Знаем, че при поройни дъждове, когато уличните канали не могат да поемат водата, обажданията за отпушване на канали са по-чести, но не по причина запушен канал, а канализацията не може да поеме по-голямо количество вода.

С оглед на релефа на местността не винаги е възможно канализацията да се положи на практически изгодна дълбочина с оглед на гравитационното оттичане на каналните води към главния колектор или до пречиствателната станция. Това налага да се предвидят на подходящи места помпени станции.

В пречиствателните съоръжения се извършва пречистването на каналните води. От пречиствателните съоръжения пречистените канални води се отвеждат към приемателя /река, езеро, море/, чрез закрит или открит канал или мрежа от канали, ако няма възможност и условия те да бъдат използувани за напоителни и други цели.

Публикувано в Отпушване на канали с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар