Отпушване на канали и превключване на канали

канализация

Когато един канал се превключи към друг канал, и това е направено професионално, почистване и отпушване на канали София, в този участък няма да се налага. Превключването в колектора /приемател/, се разделя по-няколко признака:
– Когато се превключва в река и няма приспособление за смешение на фекалната вода с тази на реката.
– Включване на фекалната вода в коритото на реката, или включване вдън реката с откарване на водата по-далеко от руслото на реката, когато това е по-голям водоем. Ако се предприеме по-дълбоко превключване, то фекалната вода трябва да бъде пречистена. Превключването може да бъде само чрез един канал или да се направят няколко връзки по-течението на водоема. Последното е по-добро, тъй като смешението фекалната вода и тази на водоема става по равномерно. За да бъде смешението по-добро, превключването трябва да се извърши на такова място от водоема където течението е най-силно. Когато водоема е много голям, добре е вливането да стане с голям наклон /ако терена позволява/, за да се получи по-добро размиване на водата с тази на водоема /море,езеро ит.н./, като мястото да бъде отдалечено от местата за къпане ит.н.
– Далеч от водопроводни източници за водоснабдяване или каптажи. Ако има водоснабдяване от река, то превключването на каналите да става по течението след мястото на водохващането.
Когато канализацията е от тип смесена /дъждовна и фекална/, превключването може да се изгради с два канала, превключени на променлива височина, като долния канал ще отвежда по замърсените води, а горния по-чистите. На брега се изграждат ревизионни отвори за отпушване на канали – те, от попадналите мърсотии.
Когато превключването е подводно на водоема, канализационните тръби да бъдат от здрав материал  бетон, чугун и др. Ако това е река, превключването трябва да е там в най-силното течение и по-течението, за да се получава засмукване на водата от канала и няма да има нужда от отпушване на канали, тъй като силата на течението няма да позволява запушване. За да се избегне авария при счупване на тръбите под коритото на реката, се изгражда допълнително отклонение.

 

Публикувано в Отпушване на канали с етикети . Постоянна връзка.

Вашият коментар